Jaké jsou zákonné povinosti vztahující se k webovým stránkám?

Existují dva základní zákonné požadavky, které se vztahují k provozu webových stránek v České republice:

1.) Zákon o přístupnosti internetových stránek

Týká se veřejného sektoru (obcí, škol, úřadů apod.) a vyžaduje, aby jejich webové stránky byly přístupné osobám se zdravotním postižením. To znamená že musí dodržovat pravidla pro přístupnost zrakově postižených, neslyšících a dalších.

Web musí splňovat technické požadavky na provoz jako jsou titulky u odkazů, správné značení odstavců, alternativní texty obrázkům atd. a řídí se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

2.) Novela zákona o elektronických komunikacích

Platí od ledna 2022 a vyžaduje aktivní souhlas uživatele s používáním souborů cookie. Dříve stačilo, když uživatel soubory cookie nepřijal (opt-out), nyní musí aktivně potvrdit, že s jejich používáním souhlasí (opt-in).

Další povinnosti vztahující se k webovým stránkám:

Obchodní společnosti (OSVČ, s.r.o., a.s.) musí na webu zveřejnit povinné údaje jako název, adresu, IČO apod. Za jejich nedodržení hrozí pokuta až 50.000 Kč nebo i zákaz činnosti.

Pokud společnost nabízí zboží nebo služby spotřebitelům, musí je na webu informovat o obchodních podmínkách, způsobech platby, reklamaci, ochraně osobních údajů apod.

Zveřejňování povinných údajů na webu má více výhod:

  • Zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost firmy.
  • Poskytuje základní informace o obchodním partnerovi.