Co je potřeba promyslet před samotným vývojem webových stránek.

Ještě než začneme pracovat na Vašich webových stránkách je nutné aby jste si zodpověděli na tyto základní otázky které mají vliv na výslednou podobu webu:

  • Pro koho je web určen, jaká jeho (Vaše) cílová skupina: jsou to malé firmy nebo velké firmy, živnostníci nebo koncoví zákazníci (teenager, sportovci, důchodci apd.)?
  • Jaký je hlavní cíl stránek - účel webu: cílem je podpora prodeje, značky, dobrého jména. Má přivést nové zákazníky, informovat stávající, informovat o produktech o novinkách? Nebo něco jiného?
  • Klíčová slova: na jaká klíčová slova by se měly stránky zobrazovat v prohlížečích.
  • Konkurence: máte přehled kdo je na internetu vašim konkurentem? Které firmy prodávají stejné nebo podobné zboží, a jaké mají stránky?
  • Zaměření firmy: Jaký je předmět činnosti, je to výroba, služby? Jakou roli v tom hraje internet?
  • Další rozvoj webových stránek: budou se stránky v budoucnu nějak měnit, doplňovat, plánujete vydávání novinek, tiskových zpráv. Budete chtít stránky v dohledné době rozšiřovat?
  • Scénář chování návštěvníka na webu: to znamená kde by měl návštěvník začít na které stránky by se měl dostat a na které stránce by měl skončit. Co od zákazníka očekáváte, má si něco objednat, má Vám zavolat nebo si prohlédnout nabídku?
  • Vizuál: máte zpracovaný logo manuál nebo máte jen logo, firemní barvy, letáky, propagační materiály apd.? Pokud nic takového nemáte plánujete to v budoucnu řešit a nebo by jste to chtěli vyřešti spolu s tvorbou webu?